Gravity Zip Line

Zip telephony
August 5, 2019

توضیحات :

زیپ لاین یک ورزش و یا بهتر بشه گفت یه سرگرمی هیجانی است که امروزه طرفداران زیادی پیدا کرده است . این سرگرمی که از اجزای ساده ای مانند یک کابل معلق ) کابل یا طنابی که در دو سر مهار شده و معمولا در نقطه مرتفع رو بهم متصل می کنند ( و همچنین یک قرقره برای سر خوردن روی طناب و همچنین وسایل ایمنی مانند لباس مخصوص )هارنس( و کلاه انجام می گیرد حس پرواز و رها در فضا با هیجانی وصف ناشدنی ، که از کودکی در وجود تک تک ما شکل گرفته و اکنون می توان با هیجان با ابزاری که به راحتی در اختیار شما قرار می گیرد این حس زیبا را تجربه کنید و بارها و بارها تکرار کرد ، بدون از بین رفتن و کهنه شدن این حس زیپ لاین به شما تجربه ای شبیه پرواز با سرعت زیاد را می دهد در حالی که احساس سبکی و لمس باد بر روی گونه های خود دارید

مزایا

هزینه سرمایه گذاری مناسب ، بازگشت سرمایه خوب ، قابلیت اجرا در تمامی مناطق ، سرعت اجرا و بهره برداری بالا

گالری تصاویر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − fifteen =