بلاگ

نوامبر 16, 2019

گردشگری در معادن در کشورهای صنعتی

معادن دست ساخته بشر و به شکل امروزی آن بیشتر در کشورهای اروپایی وجود دارند یا اینکه اروپاییان در ساخت این معادن در نقاط دیگر جهان […]
نوامبر 16, 2019

گردشگری در معادن

گردشگری در معادن نام زیرمجموعه ای از صنعت گردشگری است که در سال های اخیر رونق گرفته است . بسیاری از خدمات و سبک زندگی امروز […]
اکتبر 8, 2019

معرفی اولیه زیپلاین

معرفی زیپلاین های ثقلی و مصارف اولیه آنها
سپتامبر 29, 2019

گردشگری چیست ؟

اگرچه بسیاری از ما در مقطعی از زندگی مان “گردشگر” بوده ایم ، اما تعریف واقعی گردشگری کمی چالش برانگیز و  مشکل است . در واقع […]